Volgende bijeenkomst Scroll voor de datum

17 maart 2021

Helaas zijn wij voorlopig nog aangewezen op Microsoft TEAMS voor onze bijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst is op 17 maart en die start zoals gewoonlijk om 17.00 uur en eindigt om 18:30. De agenda volgt zodra die bekend is. ...

1 februari 2021

De spreker op deze bijeenkomst was prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige houdt hij zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar crisisbeheersing en proportioneel veiligheidsbeleid. Ira Helsloot was één van de eersten in ons land die publiekelijk de vraag stelde of het corona-beleid wel proportioneel is. Staan...

25 november 2020

Johan de Wit (Technical Officer Enterprise Security bij Siemens Nederland en lid van de Expertgroep van het Nationaal Cyber Security Center (ministerie J&V)) ging in op het thema IT security vs OT security.  Naast IT security vraagt de veiligheid van Operational Technology (OT) systemen steeds meer onze aandacht. OT security heeft...